เตรียมตัวกู้อย่างไร ให้ได้เงิน

เตรียมตัวกู้อย่างไร ให้ได้เงิน

โดย สุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ 

       ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส รองผู้จัดการ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 

ปัญหาเงินทุน เป็นข้ออุปสรรคอันดับต้นๆของผู้ประกอบการ SME เรียกได้ว่าหลายท่านมีไอเดียธุรกิจดี ทีมงานพร้อม แต่เงินที่เก็บสำรองไว้ยังไม่พอที่จะสร้างธุรกิจได้ดังฝัน การจะขอกู้เงินในสมัยก่อนอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก แต่ปัจจุบันหลายธนาคารได้เห็นความสำคัญและปรับปรุงบริการให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน หรือกู้เงินได้ง่ายและมีข้อเสนอดีๆอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ใช่ว่าการขอกู้ทุกครั้งจะประสบความสำเร็จเสมอไป SME หลายท่านจึงมีคำถามมายังธนาคารบ่อยครั้ง ว่าการจะกู้เงินควรมีความพร้อมอย่างไร มีอะไรต้องตระเตรียมบ้าง ธนาคารจึงจะอนุมัติเงินกู้ให้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

คุณสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส รองผู้จัดการ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านสินเชื่อหรือเงินกู้ของธนาคาร และมีประสบการณ์ มีความเข้าใจในธุรกิจ SMEs เป็นอย่างดี ได้ให้คำแนะนำสำหรับ SMEs ที่อยากกู้เงินไว้ว่า ธนาคารจะพิจารณา 3 ปัจจัยหลัก คือ 1) ผู้ประกอบการต้องมีความเข้าใจในธุรกิจของตนเองอย่างลึกซึ้ง 2) มีความสามารถในการชำระเงิน และ 3) มีวินัยในการใช้เงิน 

ปัจจัยที่ 1) รู้ธุรกิจของตนเองอย่างลึกซึ้ง

“เบื้องต้นสำหรับผู้ที่เตรียมตัวจะกู้ ต้องรู้จักธุรกิจของตนเป็นอย่างดี ว่าสินค้าเป็นอะไร มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหน เหมาะสำหรับลูกค้ากลุ่มใด คู่แข่งมีใครบ้าง และที่สำคัญคือ ข้อแตกต่างจากสินค้าที่มีอยู่แล้วในตลาดทั่วไปคืออะไร เงินกู้ที่ได้ไปจะนำไปต่อยอดธุรกิจให้มีผลกำไรเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง ผู้ประกอบการต้องวิเคราะห์ตัวเองให้ดี รู้จุดแข็งจุดอ่อนของธุรกิจ เตรียมข้อมูลให้แน่น ซึ่งผู้ให้กู้ก็จะพิจารณาจากกำไรที่จะเกิดขึ้น ว่าจะมีความสามารถเพียงพอที่จะชำระทั้งดอกเบี้ยและเงินต้นคืนได้อย่างสม่ำเสมอ และตามกำหนดระยะเวลาหรือไม่ ซึ่งจุดนี้จะมีความสำคัญมาก เพราะสถาบันการเงินที่ให้กู้จะใช้ในการพิจารณา”

ในการกู้หรือขอสินเชื่อ การทำแผนธุรกิจก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม โดยพบว่ามีผู้ขอกู้หลายรายจ้างผู้เชี่ยวชาญในการทำแผนธุรกิจสำหรับขออนุมัติสินเชื่อ ซึ่งคุณสุธารทิพย์ได้ ให้แนวทางในการทำแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีว่า ถึงแม้แผนธุรกิจจะเป็นสิ่งสำคัญ แต่ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด จึงไม่จำเป็นต้องไปจ้างให้ใครเขียนแผนธุรกิจให้ สิ่งสำคัญที่สถาบันการเงินอยากรู้ก่อนที่จะอนุมัติเงินกู้คือ ผู้ประกอบการรู้จักธุรกิจของตนดีแค่ไหน เช่นรู้ว่าธุรกิจของตนตอนนี้เป็นอย่างไร มีผลกำไรแต่ละเดือนเท่าไหร่ และสามารถนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ เพื่อให้สถาบันการเงินช่วยวิเคราะห์ว่ามีความพร้อมและศักยภาพเพียงพอที่จะกู้เงินมากน้อยเพียงไร หรือต้องเสริมจุดใดเป็นพิเศษ โดยหากผู้ขอกู้ไม่พร้อมที่จะทำแผนธุรกิจเอง แต่มีข้อมูลดังกล่าวครบถ้วน ทางสถาบันการเงินที่จะให้กู้ก็จะนำข้อมูลดังกล่าวมาช่วยในการทำแผนให้ได้ เพื่อที่จะใช้เสนอขอสินเชื่อต่อคณะกรรมการของธนาคารต่อไป

ปัจจัยที่ 2) มีความสามารถในการชำระเงิน

อย่างที่กล่าวไปในข้างต้น การที่ธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อให้ จะพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก แม้ว่าธนาคารจะพูดคุยเกี่ยวกับหลักทรัพย์ค้ำประกัน แต่ถ้าธุรกิจของผู้กู้มีความมั่นคง กำไรดี การเงินมีสภาพคล่อง ที่ทางธนาคารเล็งเห็นแล้วว่ามีความสามารถมากพอที่จะชำระหนี้คืนได้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย หลักทรัพย์ที่ใช้ในการค้ำประกันก็จะกลายเป็นประเด็นรองลงทันที อย่างไรก็ตาม สำหรับธุรกิจ SME รายเล็กอาจจะใช้ประเด็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันเข้ามาช่วยพิจารณาร่วมด้วย

“ดังนั้นจะเห็นว่าสำหรับผู้ประกอบการ SME เรื่อง commitment เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด การที่จะมาพูดถึงหรือขอดูหลักประกันอย่างเดียวนั้นเป็นเรื่องที่ล้าสมัยไปแล้ว แต่หลักประกันเป็นเรื่องที่มีก็ดี แต่ไม่ใช่สิ่งแรกที่จะใช้ในการพิจารณา สภาพคล่องในธุรกิจ และกระแสเงินสดในแต่ละเดือนต่างหากที่สำคัญสุด”

ปัจจัยที่ 3) ต้องมีวินัยในการใช้เงิน

วินัยที่ว่าก็คือวินัยในการใช้เงินในระยะเวลาที่ผ่านมาย้อนหลังอย่างน้อย 5-7 ปีของผู้ขอกู้ ที่ต้องนำมาประกอบในการพิจารณา “ธนาคารจะพิจารณาประวัติการทำธุรกิจของผู้กู้ที่ต้องทำธุรกิจมาอย่างน้อย 3 ปี ประวัติต้องไม่มีความเสียหายในเครดิตบูโร ถ้าในกรณีที่มีการเกินวงเงินบ่อยครั้ง หรือมีเช็คคืน (เช็คเด้ง) โอกาสที่จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อก็ลดน้อยลง"

คุณสุธารทิพย์ได้แนะนำว่าผู้ประกอบการควรรักษาวินัยในการใช้เงินอย่างเคร่งครัด ควรให้ความสำคัญต่อการชำระหนี้ตามที่ตกลงกัน ไม่ควรปล่อยให้มีประวัติหนี้เสีย หรือผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันใดๆ เพราะอาจส่งผลไปยังอนาคต โดยเฉพาะลูกค้าที่มีพฤติกรรม "โกงแบงค์" ลูก หลานที่จะมากู้ต่อก็ลำบาก เพราะสถาบันการเงินจะมีข้อมูลเรื่องนี้อยู่แล้ว เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาหนี้เสียขึ้น

ในตอนท้ายคุณสุธารทิพย์ฝากถึงผู้ประกอบการ ว่าอย่าอายเมื่อมีปัญหาและอย่ากลัวที่จะเข้ามาคุยกับธนาคาร การติดต่อและพูดคุยกับธนาคารถึงความเป็นไปในธุรกิจถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะเรื่องนี้จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถทำธุรกิจได้อย่างราบรื่น ธนาคารอาจได้มีส่วนช่วยให้คำแนะนำและเติบโตไปพร้อมๆ กัน เมื่อลูกค้า SME เผชิญปัญหาธนาคารก็ยินดีช่วยคิดและช่วยหาทางออกเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน

 

ความคิดเห็น

 1. ความคิดเห็นที่ 1

  ขอบคุณครับ ขอดอกเบี้ยต่ำๆด้วยครับ ;)

 2. ความคิดเห็นที่ 2

  ถ้ามีรูปแบบที่จะทำ แต่เงินทุนไม่มีจะเข้าไปคุยได้เหรอครับ ผมเจอแต่แบบต้องมีหลักทรัพย์ เงินเดินบัญชีตลอดบางทีอาจจะไม่พร้อมกับเอกสารก็จบแล้วครับ

 3. ความคิดเห็นที่ 3

  ถ้างั้นจะขอลองดูสักตั้ง

 4. ความคิดเห็นที่ 4

  อยากเปิดธุรกิจ ด้านงานพิมพ์เอกสาร จำนำ เป็นธุรกิจครอบครัว มีที่ดินเปล่า สามารถค้ำและขอกู้ได้หรือไม่ อย่างไร

 5. ความคิดเห็นที่ 5

  อยากเปิดธุรกิจ ด้านงานพิมพ์เอกสาร จำนำ เป็นธุรกิจครอบครัว มีที่ดินเปล่า สามารถค้ำและขอกู้ได้หรือไม่ อย่างไร มีประสบการ มากกว่า 6 ปี ในงานเอกสารเคยเปิดร้านถ่ายเอกสาร แต่เจ้าของที่ขายตึก อยากได้เงินทุนเพื่อไปประกอบกิจการอีกครั้ง ส่วนร้านจำนำ สามารถประเมินราคาเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น Notebook , Computer, พร้อมตรวจสอบรุ่นราคาท่างอินเตอร์เน็ต

 6. ความคิดเห็นที่ 6

  ผมอยากเปิดร้านขายปลากัดที่มีฝรั่งมาซื้อปลากัดของไทยเราไปอวดสายตาชาวโลกครับ !!

 7. ความคิดเห็นที่ 7

  คือว่าไกล้จะเรียนจบ( เทอมสุดท้าย ) แล้วสนใจจะซื้อธุรกิจหอพักซึ่งอยู่ย่านมหาลัย ซึ่งน่าจะมีโอกาสทำเงินได้มาก และโอกาสที่จะขยับค่าเช่าห้องขึ้นค่อนข้างสูง สภาพหอยังใหม่อยู่ มีคนอยู่เต็มทุกห้อง เขาเสนอขายที่ 39 M. ราคาประเมินอยุ่ที่ 42 M. รายได้เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณ 3.7 M, แต่ตอนนี้มีเงินเก็บแค่ 3 ล้าน ไม่มีประสบการณ์ทำงานและธุรกิจ ไม่มีความรู้เรื่องการเงินและธนาคารมากนัก พอจะมีความเป็นไปได้ไหมคะที่จะลองเสนอกู้ดู แล้วระยะเวลาผ่อนซัก 15 - 20 ปี ( ตอนนี้อายุ 22 ) รบกวนด้วยนะคะ : )

 8. ความคิดเห็นที่ 8

  อยากเซ้งต่อร้านขายของส่งจะพอมีโอกาสกู้เงินได้มั้ยคะ

 9. ความคิดเห็นที่ 9

  คุณ ning คับ สามารถเข้าไปทดสอบความเป็นไปได้ในการขออนุมัติสินเชื่อจากธนาคารได้จาก "โปรแกรมทดสอบการอนุมัติสินเชื่อ (Test for Loan Approval)" ตาม link : http://www.scbsme.com/th/loan นี้เลยครับ ลองดูน่ะครับ

 10. ความคิดเห็นที่ 10

  ผมเองก็เจอเหมือนความคิดเห็นที่2ครับ ^^

 11. ความคิดเห็นที่ 11

  ทำงานเป็นวิศวกรครับ แต่มีธุรกิจที่อยากทำในใจแล้ว แต่ไม่มีเงินทุนจะกูเได้มั้ยครับ

 12. ความคิดเห็นที่ 12

  เรียนจบแล้วแต่ยังไม่มีงานทำอยากกู้เงินอยากเปิดกิจการส่วนตัวต้อง
  ทำอย่างไรถึงจะกู้ได้คับ

 13. ความคิดเห็นที่ 13

  สวัสดีคะ หนูชื่อ ติ๊ง อายุ21หนูอยากมีร้านเสื้อผ้าเป็นของตัวเองแต่ติ๊งไม่มีเงินทุน ติ๊งต้องทำยังไงบ้างค่ะถึงจะกู้เงินได้

 14. ความคิดเห็นที่ 14

  อายุ 19 แต่มีความมุ่งมั่นและความพยายามสูงในการลงทุนเปิดกิจการและธุรกิจ มีทางช่วยได้ไหมครับ

 15. ความคิดเห็นที่ 15

  ที่ผ่านมาประวัติทางการเงินและเครดิตไม่ดีเลยแต่จะขอโอกาสแก่ตัวใหม่กครั้งได้หรือเปล่า
  เพราะที่ผ่านมามรสุมชีวิตและปัญหามากมายก่ายกองจริงๆ

 16. ความคิดเห็นที่ 16

  ต้องการผลิตพลังงานทดแทนเคยทำการวิจัยแล้วแต่ขาดเงินทุนมาผลิตจำหน่าย มีที่ดินเปล่ทีทต่างจังหวัดสามารถใช้ค่ำประกันเงินกุ้ได้ไหม

 17. ความคิดเห็นที่ 17

  ต้องการผลิตพลังงานทดแทนเคยทำการวิจัยแล้วแต่ขาดเงินทุนมาผลิตจำหน่าย มีที่ดินเปล่ทีทต่างจังหวัดสามารถใช้ค่ำประกันเงินกุ้ได้ไหม

 18. ความคิดเห็นที่ 18

  ตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ไอที อยู่ครับ ต้องการเปิดร้านรับวางระบบ network ของคอมพิวเตอร์และเครื่อง Serverตามโรงงานหรือบริษัท แต่ไม่เคยประกอบกิจการเองมาก่อน และไม่มีหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน แต่เคยลองคำนวณค่าใช้จ่ายๆต่างๆแล้ว ไม่สูงมากนัก คือไม่่เกิน2ล้านรวมทั้งเครื่องมือและการเดินระบบรวมทั้งค่าจดทะเบียนของบริษัทและจะมีกำไรต่อการ ได้งาน70เปอร์เซ็น(แบบไม่รวมเครื่องมือหลักๆแต่รวมค่าแรงพนักงาน,เดินทาง,อุปกรณ์สิ้นเปลือง)และก็มีกลุ่มลูกค้าที่รู้จักกันหลายที่ที่มีโรงงานหรือกำลังจะเปิดโรงงานใหม่อยู่หลายแห่ง แต่ติดตรงที่ ยังไม่เคยเปิดกิจการเองและไม่มีหลักทรัพย์ ตอนนี้เรียนจบ ป.โท MBA แล้ว เลยอยากทำกิจการเอง ต้องทำยังไงบ้างครับ จะเข้าไปเทสการขอกู้ก็ไมได้เพราะติด 2เรื่องที่กล่าวไปแล้ว

 19. ความคิดเห็นที่ 19

  อยากเปิดโรงงานทำอิฐบล็อกค่ะ แต่ไม่มีเงินลงทุน จะกู้ได้ไหมค่ะ

 20. ความคิดเห็นที่ 20

  อยากเปิดโฮมสเตย์หรือบังกะโลสัก 5-10 หลัง ในสวนยางครับ
  พื้นที่ประมาณ 7 ไร่เศษ แต่คิดว่าจะใช้พื้นที่สัก 2-3 ไร่
  ตอนนี้ที่ดินดังกล่าวติดจำนองกับธนาคารแห่งหนึ่ง ซึ่งใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันสำหรับธุรกิจที่ทำอยู่ในปัจจุบันครับ
  ตอนนี้อายุ 26 ปี จบปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์การแพทย์ แต่ยังไม่มีประสบการณ์ในธุรกิจบริการ
  ภาระหนี้สินมีผ่อนรถกับสินเชื่อธุรกิจ อยู่ที่เดือนละประมาณ 2 หมื่นบาท
  ยังไม่ได้เข้าไปทำเทสการขอกู้ครับ

 21. ความคิดเห็นที่ 21

  ผมไม่มีเงินที่จะลงทุนเลยแต่ต้องการที่จะเปิดธุรกิจรับจำนำทะเบียนรถไม่ทราบทางธนาคารพอจะให้คำปรึกษายังไงได้บ้างครับ พอดีแฟนมีประสบการณ์ทำงานด้านนี้อยู่ขายมอไซด์ส่วนผมขายรถยนต์อยู่รบกวนหน่อยคับ

 22. ความคิดเห็นที่ 22

  ผมเปิดร้านอินเตอร์เนตมา5ปี ตอนนี้ยื้นกู้ซื้อบ้าน4500000ผ่อนรถ8900 ผ่อนมาเกื่อบ1ปี
  ตอนนี้บ้านที่ผ่อนเปิดเป็นร้านกิ๊ฟช๊อป ขายของขวัญ น้ำหอม เครื่องสำอางค์
  แต่เงินทุนหมุนเวียนซื้อของไม่พอ เพราะหมดเงินสดกับการซื้อของเข้าร้าน ตกแต่งร้าน หมดไปเกือบล้าน

  ตอนนี้ต้องการเงินทุนหมดเวียน เพราะธุระกิจกำลังไปได้ดี ต้องไปซื้อของเข้าร้านทุกอาทิตย์เลยเพราะทุนลงของน้อง

  ผมพอมีโอกาสกู้ไม๊ครับ

 23. ความคิดเห็นที่ 23

  ลืมบอกครับร้านอินเตอร์เนต50เครื่อง ไม่เคยเป็นหนี้บัตร ไม่เคยติดบลูโล เงินเข้า6เดือนหลัง แสน-สองแสน แต่ไม่มีเงินค้าง เพราะเอามาตกแต่งร้านใหม่

 24. ความคิดเห็นที่ 24

  สวัสดีครับ ผมมีความต้องการที่จะกู้เงิน เพื่อประกอบธุรกิจ ซักอบรีด แต่ไม่มีหลักทรัพย์ ผมอยากรู้ว่าจะพอเป็นไปได้ไหมครับ แนะนำหน่อยครับ

 25. ความคิดเห็นที่ 25

  รบกวนแจ้งรายละเอียด อาทิ ที่อยู่ วงเงินที่ต้องการ และ เบอร์โทรศัพท์ มายัง admin-scbsme@scb.co.th ครับ ขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ

 26. ความคิดเห็นที่ 26

  อยากทำร้านคาร์แคร์ ไม่มีหลักทรัพย์ ตอนนี้อายุ25ปี อยากที่จะมีธุรกิจส่วนตัวคับ ตอนนี้ทำงานบริษัทอยู่ มีความรักและสนใจเกี่ยวกับรถ มีทางที่จะเป็นไปได้ไหม อยากที่จะทำจริงๆ ขอบคุณครับ

 27. ความคิดเห็นที่ 27

  สวัสดีครับ ผมมีความต้องการที่จะกู้เงิน เพื่อขยายธุรกิจทำขนมทองม้วนตอนนี้ที่ทำขนมทองม้วนขายส่งกว่า15ปีแล้วอยู่ที่ จ.แพร่ อยากได้เครื่องทำขนมแบบอัตโนมัติซึ่งต้องใช้ทุนอยู่ที่ประมาณ1ถึง1.5ล้านแต่ไม่มีหลักทรัพย์ ผมอยากรู้ว่าจะพอเป็นไปได้ไหมครับ แนะนำหน่อยครับ

 28. ความคิดเห็นที่ 28

  ผมอยากทำธุระกิจเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งภายในสไตน์โมเดิร์นต่าง ผมก็ศึกษาข้อมูลมาพอสมควรทั้งคู่แข่ง รูปแบบ ราคา แต่ติดตรงที่ ความพร้อมในการขอกู้วงเงินสินเชื่อกับทางธนาคาร

 29. ความคิดเห็นที่ 29

  สนใจอยากเปิดร้านขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เพราะแฟนมีความรู้ด้านท่อประปา สายไฟ ก่อสร้างมาพอสมควร สามารภฃถให้คำแนะนำกับลูกค้าได้ อยากเปิดย่านนครปฐม หลักทรัพย์มีแค่ที่ดินพร้อมบ้านที่ราชบุรีซึ่งเป็นชื่อของแม่แฟน สามารถขอกู้ได้ไหมค่ะ

 30. ความคิดเห็นที่ 30

  มีบริษัทฯประกอบธุรกิจใน3จว.ใต้ทำกิจการเกี่ยวกับติดตั้ง,สร้างระบบงานทางด้านโทรคมนาคมเช่นสร้างเสาส่งโทรศัพท์,ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ฯที่ผ่านมาได้รับเหมาช่วงจากบริษัทฯที่กทม.และมีปัญหาด้านการเงินเกี่ยวกับการหักภาษีและส่วนแบ่งผลกำไรจนทำให้กิจการไม่สามารถเดินต่อได้ต้องหยุดเคลียปัญหาปัจจุบันได้เคลียหมดแล้วและกำลังประสานเพื่อรับงานใหม่ในปริมาณงานที่มากและมีมูลค่างานที่สูงพอสมควร(ติดตั้งเดินสายFiber Obtic3 จว.ใต้)กับบริษัทฯที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่แห่งหนึ่งถามว่าธนาคารมีแนวทางให้คำแนะนำอย่างไรบ้าง

 31. ความคิดเห็นที่ 31

  รบกวนแจ้งรายละเอียด อาทิ ที่อยู่ วงเงินที่ต้องการ และ เบอร์โทรศัพท์ มายัง admin-scbsme@scb.co.th ครับ ขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ

 32. ความคิดเห็นที่ 32

  อยากจะขายครีมในแบรนด์ตัวเอง จึงทดสอบความเชื่อใจเพื่อนฝูงคนรอบข้าง โดยการ ซื้อมาแจก ซึ่งเราซื้อมาทำ ทรีทเมนต์เองที่บ้าน โดยการเลือกโรงงานเอง เลือกสูตรเอง เพราะมีความรู้ ปรากฎว่ามันใช้ได้ผลดี เราจึงไปแจกคนรอบข้าง เพืื่อนฝูง ทั้งๆ ที่ไม่ได้ติดแบรนด์ ไม่ได้ติดเลข อย. ก็บอกเขาไปตรงๆ ว่าซื้อมาทำ treatment เองที่้บ้าน ....ปรากฎว่า ทุกคน พูดเหมือนกันคือ "เชื่อใน certificate ด้าน health science and toxicology" ของเรา เพื่อนๆ เลยเอาไปใช้ และใช้ได้ดี เขาจะซื้ออีก และหลายคนอยู่ ตจว. บางคนอยู่เมืองนอก....จึงคิดว่าจะทำแบรนด์ครีมขายเอง ซึ่งไม่ต้องการเงินทุนเยอะ ต้องการแค่ .ห้าหมื่นบาท. ไม่ทราบว่าจะกู้ได้ไหมคะ กู้เงินผ่อนบ้านจากไทยพาณิชย์อยู่แล้ว เลยจะรบกวนถามค่ะ ขอบคุณค่ะ ต้องการ วงเงิน 50,000 ค่ะ ยังไม่อยากทุ่มทุนมาก เพราะจะดูทิศทางช่วงแรกก่อน เนื่องจากคนทำครีมขายเยอะมากแล้ว ขอบคุณค่ะ

 33. ความคิดเห็นที่ 33

  ผมต้องการกู้เงินเปิดร้านคอม.50000-100000
  ผมเคยเป็นช่างคอมมา7ปี.ตอนนี้ผมทำงานบริษัทรายได้ต่อเดือน14000
  ขาย.ซ่อม.ประกอบ.มือ1และมือ2 อุปกรณ์
  ค่าเช่าร้านต่อเดือน7000บาท
  ผมจะทำงานบริษัทไปด้วย.เปิดร้านหลังเลิกงาน.17.00-23.00กับ08.00-19.00
  วันหยุดเสาร์.อาทิตย์เปิด.08.00-23.00
  หาลูกค้าจากทุกโรงงาน.เพราะเวลาคนส่วนมากเลิกงานร้านคอมแถวนี้ก็ปิดแล้ว
  เวลาคอมพังหรืออุปกรณ์เสียต้องรอวันหยุดถึงจะมีเวลาเอาไปซ่อม
  ผมจะทำเฟสบุคของร้านไว้ให้ลูกค้าดู.อัพราคาสินค้าที่น่าสนใจน่าสนใจ
  รายสัปดาห์.รายเดือน ลูกค้าก็จะได้รู้จักร้านผมมากขึ้น
  ตอนนี้ผมก็พอมีเพื่อนเก่าใหม่อยู่บ้าง.เพื่อนส่วนใหญ่ก็รอผมเปิดร้านอยู่
  ที่ผมจะทำงานบริษัทไปด้วยก็เพราะจะเอามาเป็นรายได้หลักเอาไว้ส่งค่าร้าน
  ส่วนรายได้ที่ได้จากร้านคอมเอาจ่าย เงินกู้
  รายละเอียดผมพอที่.scb จะให้กู้ไหมครับ

 34. ความคิดเห็นที่ 34

  กู้

 35. ความคิดเห็นที่ 35

  สวัสดีค่ะ ดิชั้นน้ำหนึ่งค่ะต้องการกู้เงินซื้อเฟรนไชเซเว่น แต่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำและยังไม่มีประสบการณ์ แต่แฟนเป็นผู้จัดการแฟมิลี่อยู่3ปี มีโอกาสบ้างมั้ยค่ะ อยากมีธุรกิจจริงๆค่ะ ไม่อยากเป็นพนักงานแบบนี้ไปตลอด ขอโอกาสหน่อยนะค่ะ แต่ละธนาคารพูดแค่ว่าต้องมีหลักทรัพย์และประสบการณ์แต่ไม่มีโอกาสทำจะมีประสบการณ์ได้อย่างไรค่ะ

 36. ความคิดเห็นที่ 36

  สวัสดีค่ะ ดิชั้นน้ำหนึ่งค่ะต้องการกู้เงินซื้อเฟรนไชเซเว่น แต่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำและยังไม่มีประสบการณ์ แต่แฟนเป็นผู้จัดการแฟมิลี่อยู่3ปี มีโอกาสบ้างมั้ยค่ะ อยากมีธุรกิจจริงๆค่ะ ไม่อยากเป็นพนักงานแบบนี้ไปตลอด ขอโอกาสหน่อยนะค่ะ แต่ละธนาคารพูดแค่ว่าต้องมีหลักทรัพย์และประสบการณ์แต่ไม่มีโอกาสทำจะมีประสบการณ์ได้อย่างไรค่ะ

 37. ความคิดเห็นที่ 37

  สวัสดีครับ มีบ/ชเงินกู้บ้านอยู่กะscbเหลืออีกนิดหน่อย ดันมาเจอพิษการเมืองเลยผ่อนช้าไปหลายงวด อยากรีไฟแนนซ์ครับ มีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับ กำลังจะเป็นsmeเต็มตัวแล้วครับเริ่มเข้าสู่ระบบแล้ว อยากได้เงินกู้และ od ด้วยครับ รอคำแนะนำนะครับ

 38. ความคิดเห็นที่ 38

  สวัดดีครับ ผมโก้ครับผมกับเพื่อนเกอร์ เราสองคนอยากทำธุรกิจอยากขายน้ำอ้อย เรามีการปรึกษากันเรื่องนี้ ว่าจะขายและขยายธุรกิจน้ำอ้อยไปเรื่อยๆ แต่ตอนนี้เราขดหลักทรัพย์ในการซื้อเครื่องคั้นน้ำอ้อย แต่ไม่มีหลักทรัพย์อยากกู้ได้หรือปล่าวครับ

 39. ความคิดเห็นที่ 39

  สวัสดีคะ คือดิฉันและสามีอยากทำธุรกิจเปิดร้านเคสโทรศัพท์มีถือ แต่ยังขาดซึ้งทุนทรัพย์ อยากขอกู้ไปเริ่มเปิดร้านใหม่ และพอมีหลักทรัพย์ที่ดินของพ่อสามีอยู่บ้าง พอจะกู้ได้มั้ยคะ ซึ่งตอนนี้ดิฉันและสามีทำงานเป็นพนักงานชั่วคราวของบริษัทแห่งหนึ่งคะ รายได้รวมรวมๆแล้วประมาณ 20000/เดือน และดิฉันกับสามีไม่เคยทำธุระกิจอะไรมาก่อนเลยคะ พอจะมีสิทธิ์กู้ได้บ้างมั้ยคะ

 40. ความคิดเห็นที่ 40

  เรียนคุณ / คุณนาย,

  ผมนาย Vadde เรดดี้ที่มีชื่อเสียงถูกต้องตามกฎหมายและผู้ให้กู้เงินได้รับการรับรอง ผมกู้เงินออกไปยังบุคคลและให้ความร่วมมือหน่วยงานในความต้องการของความช่วยเหลือทางการเงิน คุณมีเครดิตไม่ดีหรือคุณอยู่ในความต้องการของเงินที่จะชำระค่าใช้จ่าย? คุณต้องการเงินกู้หรือเงินทุนสำหรับเหตุผลที่ฉันต้องการที่จะใช้สื่อนี้เพื่อแจ้งให้ทราบว่าผมให้ความช่วยเหลือผู้รับผลประโยชน์ที่น่าเชื่อถือที่ฉันยินดีที่จะนำเสนอเงินให้กู้ยืมคุณในอัตราดอกเบี้ยต่ำใด ๆ บริการการแสดงผลรวมถึง:
  รีไฟแนนซ์
  เงินให้สินเชื่อประดิษฐ์
  สินเชื่อรถยนต์
  รวมหนี้
  สินเชื่อธุรกิจ
  สินเชื่อส่วนบุคคล
  กรุณาเขียนกลับหากคุณมีความสนใจการตอบสนองตามที่คุณจะได้รับการส่งแบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อเพื่อเติมเต็ม. (ไม่มีการรักษาความปลอดภัยทางสังคมและไม่มีการตรวจสอบเครดิต 100% รับประกัน) ฉันหวังว่าการอนุญาตให้ฉันที่จะให้บริการกับคุณ คุณสามารถติดต่อเราผ่านทาง e-mail: reddyhelpfunds@gmail.com

  ขอบคุณที่ฉันหวังอนุญาตให้ผมเป็นของการบริการเพื่อคุณ ...
  นาย Vadde เรดดี้
  E-mail: reddyhelpfunds@gmail.com

แสดงความคิดเห็น

 • แชร์ไปยัง Facebook ด้วย

กฏ.กติกา.มารยาท
กรุณางดเว้นข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์, รูปภาพที่ไม่เหมาะสม

คำชี้แจง
ความคิดเห็นที่แสดงเป็นของสมาชิกผู้โพสต์ ไม่เกี่ยวข้องกับธนาคาร
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า